చతుకుపాడు గ్రామంలో మహిళల కోవ్వొత్తుల నిరసన కార్యక్రమం#ChandrababuArrest pic.twitter.com/BAt2k46vcc

— M9 NEWS (@M9News_) September 21, 2023