భవిష్యత్తు కి గ్యారంటీ మానిఫెస్టో బాగానే ఉంది కానీ ఒక్కటే లోటు, భవిష్యత్తు గ్యారంటీ లేని
జనసేన్ కి ఒక ఎమ్మెల్యే సీట్ ఉచితం గా ఇస్తాం అంటే సరిపోయేది..

— Hanu (@HanuNews) May 28, 2023