పులివెందులలో 40 ఏళ్ల చరిత్రను తిరగరాసిన సైకిల్ తెలుగుదేశం🔥🥵✌️

Jaaaathin dengam thammullu 🫡 pic.twitter.com/7XyfPF4S0s

— Lɪᴋʜɪᴛᴇsʜ Cʜᴏᴡᴅᴀʀʏ ☄ (@LikhiteshChow) March 18, 2023