అలిపిరి లో ఆయానామీద ఆయనే బాంబ్ వేయించుకున్నోడికి రాళ్లు వేయించుకోవడం ఒక లెక్క 🤣🤣#CBN420 #CBNDongaNatakalu

— Latha (@LathaReddy704) April 12, 2021