ఫుల్ జోష్ లో సిద్దరామయ్య.. మ్యూజిక్ ఆ స్టెప్స్ సూపర్..👌 pic.twitter.com/mWsPzohJh7

— Kaza Vk Ramabrahmam (@KazaVk) May 13, 2023