🙄🤔గద్దెనెక్కడానికి కులాలను రెచ్చగొట్టి గాడిద నా కొడుకులు గురించి ముందరే ఉదయభాను పాట రూపంగా తెలియజేసి నారు కానీ ప్రజలకు అర్థం అవ్వలా అన్ని కులాల అన్ని మతాల ప్రజలు తీవ్రంగా నష్టపోయారు గద్దనెక్కడానికి గాడిద నా కొడుకులు అని ధైర్యంగా వెలుగెత్తి చాటిన ఉదయభానుకి చేతు లెత్తి… pic.twitter.com/ydk25bYNiJ

— jyothi bollineni(B+ve Blood Group) (@JyothiBollineni) July 29, 2023