అది అట్టా.. ఏయ్.. ఈ బులుగు సైకోలకి గట్టిగా దింపు లోకేష్ అన్నా..

Thanks for the compilation, Bro! https://t.co/hVzIeurKyA

— Telugu Desam Party (@JaiTDP) June 3, 2023