చేయి ఖాళీ లేదు, పక్కకు పో... ఏడుపుగొట్టు గాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. https://t.co/8O3hXbRQB0 pic.twitter.com/Zz0XbzXcwb

— Telugu Desam Party (@JaiTDP) May 27, 2023