ఫేక్ ప్రచారం చేసుకోవడంలో మీకు మీరే సాటి!! pic.twitter.com/tc6LpxkCZr

— Telugu Desam Party (@JaiTDP) June 9, 2021