ఈ లోఫర్ ---- రజనీకాంత్ గాడు చుడండి ఎంత పక్కాగా ఓట్లు చీల్చాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారో...

మీరు ఎన్ని వెదవ వేసాలు వేసినా ఈ సారి మిమ్మల్ని ప్రజలు సమాధి కట్టడానికి సిద్ధంగా వున్నారు.l pic.twitter.com/1pUlBv0yAh

— JPR యువగళం (@JPRJayaPalReddY) October 13, 2023