దేనికోసం వెతుకుతున్నావ్ అంతగా @ysjagan pic.twitter.com/WpkUclCh3c

— Lakshmi (@Itsmelakshmi06) June 2, 2023