దేశంలోని నిజాయితీతో బ్రతికిన నేతల్లో చంద్రబాబు ఒకరు ఇది ఒక ఫేక్ కేసు అధికారులు కూడా పదవుల కోసం పోస్టింగులు కోసమో లొంగిపోతున్నారు - కేశినేని నాని#FalseCasesAgainstNaidu#SelfGoalByJagan pic.twitter.com/qOIngItSHQ

— I Love India✌ (@Iloveindia_007) September 10, 2023