గుంటూరు సభకు వచ్చిన జనం జగన్ రెడ్డిని తిడుతున్నారు కనీసం వాటర్ ప్యాకెట్లు కూడా ఇవ్వలేదు బలవంతంగా తెచ్చారు ఈసారి ఓట్లు వేస్తే అడుక్కుతినట్టే - మహిళలు 😂 pic.twitter.com/1BG9fEvAvV

— I Love India✌ (@Iloveindia_007) June 2, 2023