రామోజీరావు ఊచకోత ఇది జగన్ రెడ్డి మోసపు హామీలు రాష్ట్రం మొత్తం తెలిసేలా తనదైన స్టైల్ లో చాచిపెట్టి కొట్టిన ఈనాడు 😂 pic.twitter.com/sUVe3dsORU

— I Love India✌ (@Iloveindia_007) June 1, 2023