*బ్లాక్ మనీ ఎన్నికల కోసం దారి మల్లించడానికి లండన్ వెళ్లిన జగన్..?*
అందుకే పస లేని కేసు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పై వేశారు.

విదేశాల్లో దాచుకున్న సొమ్మును ఎన్నికల కోసం వాడడానికి లండన్ వెళ్లిన విషయం ని డైవర్ట్ చెయ్యడానికి అక్రమ కేసులు పెట్టి జనాల్ని దైవర్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేసి సెల్ఫ్…

— Gorantla butchaiah choudary (@GORANTLA_BC) September 10, 2023