కేంద్రం ఇలా చేసిన ఆశ్చర్య పోనక్కర్లేదు..!

పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు ఎలాగూ తగ్గించరు...కాబట్టి కనీసం
కిలోమీటర్లు రాళ్లు కొలతలు మార్చి దగ్గర గా వేస్తే వాహనాలు మైలేజ్ వస్తుంది అని ప్రజల్ని నమ్మిస్తారు ఏమో!#GBC🔥#AchheDin_DayDream

— Gorantla butchaiah choudary (@GORANTLA_BC) June 2, 2021