స్వాధీనం చేసుకుని ఏం చేస్తావ్?
అదాని, అంబానీలకు అమ్మేస్తావా !!🤔

జనరల్ గా జనాలు డిసీజెస్ వచ్చి పోతారు..
బండి గాడు అధికారం.. అధికారం.. అని పోయేటట్టు ఉన్నాడు..! 🤭🙆‍♂🤷‍♂ pic.twitter.com/cf4Cbi9KdO

— NagarajuNaidu (@CBN_isFuture) August 31, 2021