పువ్వుల
సనాతన ధర్మం ఇదే
ఇందుకే 33% రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది అని గుస గుస..💦💦 pic.twitter.com/oPDdsvMpeB

— ɴᴀɢᴀʀᴀᴊᴜ ɴᴀɪᴅᴜ (@Bezawada_Alludu) September 30, 2023