లేలో భాయ్
300+ ప్రజలు చనిపోయిన స్పాట్ అది
సడెన్ గా వందేమాతరం, భారత్ మాతా స్లోగన్స్
గోడి మీడియా ఇలాంటి వాళ్ళకి ఫుల్ భజన..🤦🤦

This country is beyond repair now.🫠🫠🫠 pic.twitter.com/Rds9uRrOl9

— ɴᴀɢᴀʀᴀᴊᴜ ɴᴀɪᴅᴜ (@Bezawada_Alludu) June 5, 2023