చంచల్ గూడ జైలు అంటే జగన్ అన్న కోసం మాట్లాడం common kada 😂😂😂 pic.twitter.com/40XYWglRdl

— అనిల్ ☣️ (@Anil1k98) June 2, 2023