దయచేసి వద్దు🙏ఉన్న వాళ్లు చాలు🙏🙏🙏🙏

ఆ దరిద్రం అంటించుకున్నట్టు అవుతుంది

Political Metrics, Hyderabad అనే సంస్థ తో ప్రకాశం అంత సర్వే చేసుకున్నారు

ఆ సర్వే తర్వాత ఇతను తన సేఫ్ గేమ్ స్టార్ట్ చేసాడు https://t.co/ng05VVCOuf

— మన ఆంధ్ర (@AndhraFact) May 9, 2023