వైసీపీ లో చేరి @tarak9999 పేరు చెడకొట్టడమే కాకుండా ఈయన @rajinikanth ని కూడా అంటావా దిక్కు మాలిన చావు చస్తావ్ @IamKodaliNani 💯#YsJaganShouldApologizeToRajinikanth pic.twitter.com/GeD3KrSNID

— 𝐀𝐥𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐑𝐚𝐦𝐮𝐝𝐮 𝐍𝐓𝐑 (@AllariRamuduNTR) April 29, 2023