విజయవాడ లో ఇప్పటివరకు మొదటి రౌండ్లో 23 డివిజన్లకు గాను

19 డివిజన్లలో వైసీపీ 4 డివిజన్లలో టీడీపీ విజయం@JanaSenaParty
@ysjagan @JaiTDP @naralokesh @ncbn#APMunicipalElectionResults #TDP #YCP #Janasena #BJP

— Ace Telugu (@AceTelugu) March 14, 2021