విజయవాడ లో ఇప్పటివరకు 9 డివిజన్లలో వైసీపీ 5 డివిజన్లలో టీడీపీ విజయం@JanaSenaParty
@ysjagan @JaiTDP @naralokesh @ncbn#APMunicipalElectionResults #TDP #YCP #Janasena #BJP

— Ace Telugu (@AceTelugu) March 14, 2021