విజయవాడ కార్పొరేషన్ రెండు వివిజన్లలో వైసీపీ రెండు డివిజన్లలో టీడీపీ గెలుపు. మూడు డివిజన్లలో టీడీపీ అధిక్యం
@ysjagan@JaiTDP @naralokesh @ncbn#APMunicipalElectionResults #TDP #YCP #Janasena #BJP

— Ace Telugu (@AceTelugu) March 14, 2021