ఈరోజు పరిస్థితి:

సంబరాలు చేసుకుంటున్న తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు, నాయకులు

చంద్రబాబు నాయుడు: Y.V. సుబ్బారెడ్డి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని .. ఎన్నికల సంఘానికి .. లేఖలు మీద లేఖలు రాస్తున్నాడు

ఆయన అంతే ... మీరన్నా ఎంజాయ్ చేయండి.

— NVK (@nvkrishna26) March 18, 2023