అనుకున్న చెప్పెను వెళ్తున్నాడు లండన్ కి పిచ్చి హాస్పిటల్ చెక్ అప్. https://t.co/Rh9VJPCH7I pic.twitter.com/ziYM73Pmcw

— Anam Venkata Ramana Reddy (@anamramana) April 10, 2023