బాలయ్య స్టేట్స్ అఫ్ అమెరికా 😂😂🔥 pic.twitter.com/NDLwdwo4kF

— Venu M Popuri (@Venu4TDP) November 21, 2022