ఈరోజు వైజాగ్ లొ జరుతున్న Aus/Ind మ్యాచ్ లొ Save Ap From Vp.... sorry sorry..
👉Save Ap From YSRCP ప్లాకార్డ్ తో ఒక నిరుద్యోగి.. pic.twitter.com/JM0OkEmasO

— 𝙿𝚁𝙰𝚅𝙴𝙴𝙽 𝙹𝙰𝙻𝚄𝙼𝚄𝚁𝚄 (iTDP) 🏹 (@Praveen_633) March 19, 2023