ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ : నిన్నటి టీడీపి MLC గెలుపుతో ఆగ్రహించి,మతిచెలించిన వైకుంఠపురం అనే గ్రామానికి చెందిన "పసుపులేటి రాంబాబు" అనే YchP కార్యకర్త ఇకనుండి తన ఇంటిపేరులో ఉన్న "పసుపు"ను తీసేయ్యాలని ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు .

— Sri(శ్రీ) (@ItzmeSri4TDP) March 18, 2023