క్రీస్టియన్ల పై కన్వర్షన్స్ అంటూ వస్తే, ఒక్క కన్నీటి ప్రార్ధన చాలు ఈ రాష్ట్రంలో.. విజయమ్మ బైబిల్ పట్టుకొని తిరిగితే రాష్ట్రంలో అధికారం మారిపోయింది. బ్రదర్‌ అనిల్​ కుమార్‌ ఒక ప్రార్థన చేయగా...151 సీట్లు వచ్చాయి' pic.twitter.com/6YVliP7kzj

— Bhavya🦩 (@unexpected5678) January 23, 2021