అబ్బా అబ్బా అబ్బా.... ఏమి ఆప్యాయత... ఏమి అనురాగం...
రేపు మీడియా ముందుకు వచ్చి, యదావిధిగా ప్రజలను పిచ్చోళ్లని చేయండి... pic.twitter.com/JH1rf98ZzY

— Bhavya🦩 (@unexpected5678) November 24, 2020