రాయలసీమ అనంతపురం జిల్లా...SV Cinemax నందు NTR భీమ్‌ TEASER 5 TIMES ప్రదర్శించడం జరిగినది, ధియేటర్‌ యాజమాన్యం ఉదయ్ గారికి మా హృదయ పూర్వక ధన్యవాధంలు... pic.twitter.com/lSlxCK9rmG

— Thirupalu ntr (@NtrThirupalu) October 23, 2020