తిరగబడ్డ తెలంగాణ..!!!
తెరాస గద్దెలు కూలుతున్నాయ్..!!! pic.twitter.com/WDEojwiszV

— Aravind Kumar Goud M (@Aravindkumargo5) October 18, 2020