అరాచకంపై ప్రజల మాట... pic.twitter.com/z9rduLGAAP

— Lokesh Nara (@naralokesh) July 17, 2019