అటవీ హక్కుల చట్టం-2006 ప్రకారం
ఏపీలోని ఆదివాసీలకు ఇచ్చిన భూమి
👇
2006-2014 (8 సం.) -- 1,64,650 ఎకరాలు

2014-2018 (4 సం.) -- 5,10,766 ఎకరాలు
😍😍😍

అందుకే చంద్రబాబూ#మళ్ళీనువ్వేరావాలి
🙏🙏🙏@ncbn @AndhraPradeshCM @naralokesh @JaiTDP

---#BangaloreTDP#CBNArmyGuntur#CBNArmy
.
. pic.twitter.com/RpMgSB2glV

— TDP Balaji® (@tdpbalaji) December 19, 2018