అన్ని వదిలేస్తే కాదేది అనర్హంలో ఇంకో భాగం

ఏలూరు(విజయనగరం)మెడికల్ కాలేజీ పర్మిషన్,ల్యాండ్,డబ్బులు ఇచ్చి foundation వేస్తే జగన్ అసలు అది ఇప్పుడే అన్నట్లు ఈ రోజు "మళ్ళి శంకుస్థాపన",నేనే అని చెప్పుకోవటం

CBN కాన్సర్ హాస్పిటల్స్ కి కూడా ఇట్టాగే చేస్తున్నారుhttps://t.co/ZEXwYuG4O8 pic.twitter.com/uMZzkOFoqe

— మన ఆంధ్ర (@AndhraFact) October 4, 2019